DOORSTART NA FAILLISSEMENT

Aanpak doorstart

Doorstart wordt vaak gebruikt in combinatie met andere begrippen; zoals ziekenhuisconstructie, sterfhuisconstructie en technisch faillissement.

Om de aanpak van een doorstart te verduidelijken, dient kort ingegaan te worden op het doel van de doorstart. Daarover is geen verschil van mening, het voortzetten van de gezonde onderdelen van de onderneming! Een van de meest voor de hand liggende manieren om dat te doen is het uitlokken van een technisch faillissement.

Gezonde onderdelen van de onderneming

Het heeft geen zin een deel van de onderneming voort te zetten wanneer achteraf blijkt dat het niet levensvatbaar meer was. Het is dus essentieel dat er ook daadwerkelijk gezonde onderdelen van de onderneming aanwezig zijn. Of daar sprake van is kan alleen worden beoordeeld aan de hand van een uiterst kritisch onderzoek.

In dat onderzoek zal moeten worden nagegaan of de onderneming nog wel een aansluiting met de markt heeft en of de oorzaak van de discontinuïteit niet te wijten is aan mismanagement. Dat is vaak één van de redenen waardoor in de praktijk blijkt dat niet elke doorstart succesvol verloopt, waardoor het ogenschijnlijk gezonde deel van de onderneming enige tijd later opnieuw failliet gaat.

Brik Juristen heeft jarenlange ervaring bij het adviseren en realiseren van een doorstart en beschikt over een aantal goede opties om een doorstart voor U te realiseren.

Iedereen verdient een tweede kans !