De Engelse Ltd of Euro b.v

Euro b.v. is een term die wordt gebruikt voor een vennootschap uit een lidstaat van de Europese Unie, die volgens de Europese richtlijn 68/151 EEG gebruikt kan worden in een andere lidstaat van de Europese Unie. De Engelse Ltd wordt aangemerkt als Europees gelijkgestelde vennootschap. Het Europese Hof heeft op 30 september 2003 deze volledig gelijkgesteld aan de Nederlandse b.v. Ook als in het land van oprichting (Engeland) geen economische activiteiten plaatsvinden.

De ltd is echter in Nederland door allerlei factoren niet meer bruikbaar. De oorzaak is gelegen in het feit dat banken geen rekening openen of krediet vestrekken aan een Ltd. Ook door herhaaldelijke negatieve publicaties in de dag- en weekbladen is er een smet op de Ltd gekomen. Dat geldt eveneens voor de Euro b.v. en de Commanditaire Vennootschap met twee Ltd’s.
Niet in het minst verantwoordelijk voor de ondergang van de Ltd zijn de dubieuze aanbieders van deze rechtsvorm geweest. Ook begrijpen Nederlandse curatoren bij een faillissement niet wat de problemen zijn bij een Ltd.
Men kiest dus beter voor een andere rechtsvorm zoals de Commanditaire Vennootschap tussen rechtspersonen, een geheel Nederlandse constructie. Deze constructie biedt afscherming van het zakelijke en privé vermogen en kent niet de nadelen van de b.v.