Commanditaire Vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere verschijningsvorm van de vennootschap onder firma. Het belangrijkste verschil is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de beherende vennoten en de commanditaire vennoten.

De beherende vennoot van de C.V. is aansprakelijk voor alle schulden van de C.V.
De commanditaire vennoot of stille vennoot is dit nooit.

Een commanditaire vennoot is financier van de vennootschap maar verder voor de schulden niet aansprakelijk. Ook kan de commanditair vennoot arbeid inbrengen.

Zijn positie is te vergelijken met een aandeelhouder bij een vennootschap, met als groot verschil dat er voor een C.V. geen verplichte kapitaal inbreng is, plus is niet bekend wie de commanditaire vennoten zijn.

Het is niet te achterhalen wie de commanditaire vennoot of vennoten is/zijn.

De beherend vennoot is aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. In de praktijk zien we dat hiervoor meestal één of meerdere rechtspersonen optreden.

Vele grote concerns als Macro en C&A maken al jaren gebruik van de C.V. constructies.

Enige belangrijke voordelen boven de B.V.:

Geen gestort kapitaal nodig
Geen antecedentenonderzoek nodig
Geen publicatie jaarcijfers
Geen notariële overdracht
Geen salarisverplichtingen (volledige loondienst mogelijk)
Geen voorheffing IB zoals bij een eenmanszaak


De gesloten C.V.

Deze vorm is fiscaal transparant en aldus niet zelf belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Alle vennoten, zowel de beherende als de stille vennoten, zijn aan elkaar gelijkwaardig. Het is niet zo dat de stille vennoot uitsluitend geld inbrengt en zich vervolgens nergens meer mee mag bemoeien. Hij of zij is volledig medegerechtigd in de vennootschappelijke goederengemeenschap.

Ook kan hij of zij zijn of haar positie niet zonder toestemming van de andere vennoten overdragen aan een derde.

Weliswaar is dus het uitgangspunt dat alle vennoten gelijkwaardig zijn (naar evenredigheid van hun inbreng). De beherende vennoot is echter de aansprakelijke partij.

Meestal wordt door ons de gesloten vorm gebruikt bij het opzetten van combinatie vennootschappen.